ศศ 635 ศศ 635

ราคา 139,000

ผลรวม 28

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 28
หมายเลข 28 คนห่างไกล
มีคนเบียดบังเอาความดีความชอบ จะไร้คู่ จะได้คู่เป็นพ่อหม้ายหรือแม่หม้าย ถ้าหมายเลขนามสกุลไม่ดีจะทำให้มีความทุกข์แอบแฝงอยู่กลายเป็นคนอมทุกข์ บริวารจะสร้างปัญหามาให้ แบกภาระหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวง มีหนี้สินอย่างท่วมท้น โรคภัยมาเบียดเบียน ระวังโรคหัวใจ ผิดหวังด้านความรัก ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส พลัดพรากจากคนรัก หรือจะไร้คู่ จะได้คู่เป็นหม้าย
ป้ายทะเบียนอักษร ศศ ป้ายทะเบียนเลข 635 ทะเบียนราคา 139,000 ทะเบียนผลรวม 28