พศ 9798 พศ 9798

ราคา 116,000

ผลรวม 48

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 48
หมายเลข 48 สิ่งยั่วยวน
ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต
ป้ายทะเบียนอักษร พศ ป้ายทะเบียนเลข 9798 ทะเบียนราคา 116,000 ทะเบียนผลรวม 48