ฐฐ 8788 ฐฐ 8788

ราคา 169,000

ผลรวม 49

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 49
หมายเลข 49 ทุกข์ซ้ำซาก
เป็นเลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ครอบครัวแตกแยก มีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลา สุภาพสตรีจะถูกสามีกดดันกลั่นแกล้งชีวิตต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอมักเกี่ยวข้องกับความตาย ชีวิตมีความข่มขืนผิดหวัง อมทุกข์ มีอุปสรรค อับโชค ระวังการผ่าตัด โรคนิ่ว โรคไต กระเพาะปัสสาวะ
ป้ายทะเบียนอักษร ฐฐ ป้ายทะเบียนเลข 8788 ทะเบียนราคา 169,000 ทะเบียนผลรวม 49