พพ 396 พพ 396

ราคา 199,000

ผลรวม 34

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 34
หมายเลข 34 ความคับขัน
เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉาน กล้าพูด กล้าทำ ไม่มีเล่เหลี่ยม สมองดี เรียนรู้เร็ว ชีวิตถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ต่อสู้กับอุปสรรคและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมากมาย ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกรูปแบบ มีทั้งความผิดหวัง ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา ต้องระวังอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ถึงขั้นพิการ หรืออัมพาต อย่าประมาทโดยเด็ดขาด
ป้ายทะเบียนอักษร พพ ป้ายทะเบียนเลข 396 ทะเบียนราคา 199,000 ทะเบียนผลรวม 34