ฐว 6999 ฐว 6999

ราคา 199,000

ผลรวม 48

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 48
หมายเลข 48 สิ่งยั่วยวน
ชีวิตมักจะประพฤติผิดพลาดและได้รับอันตราย จะถูกชักจูงหว่านล้อม จากพวกหลงผิดให้ไปเข้าพวกเข้าฝูง ทำให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงกระทำแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ หลงแสง สี เสียง การพนัน สิ่งเสพติด ชีวิตจะได้รับความเดือดร้อน สูญเสียอย่างใหญ่หลวง ระวังอุบัติเหตุ คดีความ ถูกขุมขัง ความไม่แน่นอนของชีวิต และอนาคต
ป้ายทะเบียนอักษร ฐว ป้ายทะเบียนเลข 6999 ทะเบียนราคา 199,000 ทะเบียนผลรวม 48