พฉ 4949 พฉ 4949

ราคา 109,000

ผลรวม 39

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 39
หมายเลข 39 ที่รองรับอารมณ์
มักจะพบความยุ่งยากของชีวิตบ่อยๆ มีเรื่องกระทบกระเทือนใจ ความกดดันของจิตใจ ก็อาจถึงขั้นวิปริตไปได้ง่ายๆ เช่น ทำร้ายตัวเอง หรือผู้อื่น มีเรื่องทุกข์ใจ อุปสรรคต่างๆ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน เช่น ไม่ได้แต่ง หรือแต่งไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่ง ความไม่แน่นอนในชีวิต คาดหวังอะไรมักไม่ได้ ไม่ได้หวังกลับได้
ป้ายทะเบียนอักษร พฉ ป้ายทะเบียนเลข 4949 ทะเบียนราคา 109,000 ทะเบียนผลรวม 39