ฆน 5555 ฆน 5555

ราคา 4,290,000

ผลรวม 28

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 28
หมายเลข 28 คนห่างไกล
มีคนเบียดบังเอาความดีความชอบ จะไร้คู่ จะได้คู่เป็นพ่อหม้ายหรือแม่หม้าย ถ้าหมายเลขนามสกุลไม่ดีจะทำให้มีความทุกข์แอบแฝงอยู่กลายเป็นคนอมทุกข์ บริวารจะสร้างปัญหามาให้ แบกภาระหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวง มีหนี้สินอย่างท่วมท้น โรคภัยมาเบียดเบียน ระวังโรคหัวใจ ผิดหวังด้านความรัก ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส พลัดพรากจากคนรัก หรือจะไร้คู่ จะได้คู่เป็นหม้าย
ป้ายทะเบียนอักษร ฆน ป้ายทะเบียนเลข 5555 ทะเบียนราคา 4,290,000 ทะเบียนผลรวม 28