สุข 6666 สุข 6666

ราคา 1,990,000

ผลรวม 34

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 34
หมายเลข 34 ความคับขัน
เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉาน กล้าพูด กล้าทำ ไม่มีเล่เหลี่ยม สมองดี เรียนรู้เร็ว ชีวิตถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ต่อสู้กับอุปสรรคและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมากมาย ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกรูปแบบ มีทั้งความผิดหวัง ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา ต้องระวังอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ถึงขั้นพิการ หรืออัมพาต อย่าประมาทโดยเด็ดขาด
ป้ายทะเบียนอักษร สุข ป้ายทะเบียนเลข 6666 ทะเบียนราคา 1,990,000 ทะเบียนผลรวม 34