กx 45 กx 45

ราคา 1,990,000

ผลรวม 10

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 10
หมายเลข 10 ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ชีวิตมักระทมขมขื่น ทุกทรมาน เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือปัญหายุ่งยากภายในครอบครัว หรือปัญหาการงาน บางรายอาจมีหนี้สินมากจนจมอยู่ในห้วงทุกข์อย่างหนักก็ได้ มักมีอุปสรรค บริวารมักให้โทษ อาภัพ เป็นเลขที่ให้คุณและโทษ โรคภัยไข้เจ็บของหมายเลข 10 คือโรคหัวใจทุกรูปแบบ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิต การหมุนเวียนเลือด
ป้ายทะเบียนอักษร กx ป้ายทะเบียนเลข 45 ทะเบียนราคา 1,990,000 ทะเบียนผลรวม 10