ฐน 888 ฐน 888

ราคา 3,450,000

ผลรวม 38

จังหวัดกรุงเทพฯ

สั่งซื้อคลิกเลย

คะแนนผลรวม 38
หมายเลข 38 ความล้มเหลวที่ไม่อาจหยุดยั้ง
เป็นเลขร้าย ครอบครัวแตกแยก แตกเพื่อน แตกฝูง แตกญาติ แตกหักจากหุ้นส่วน ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับนักเลงอันธพาล ทหาร ตำรวจ และนักกฎหมาย ระวังไฟลวก ไฟคลอก ไฟไหม้บ้าน เชื่อใจคนง่าย ระวังคดีความ ประพฤติผิดอยู่เสมอ จะทำอะไรจะดีแต่ตอนเริ่มต้นอยู่เสมอ ปลายไม่ดี ขึ้นๆ ลงๆ
ป้ายทะเบียนอักษร ฐน ป้ายทะเบียนเลข 888 ทะเบียนราคา 3,450,000 ทะเบียนผลรวม 38